Downloads

Download het hele jaarverslag 2021

Download jaarverslag

Download losse hoofdstukken:

H1. Over Holland Casino

Download

H4. Compliance

Download

H2. De wereld om ons heen

Download

H5. Governance & Risk

Download

H3. Bedrijfsresultaten

Download

H6. Geconsolideerde Jaarrekening

Download

Persbericht Jaarverslag 2021

Download

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarstukken zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.